ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6Κ/2017 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ)

Προσλήψεις: 750 φύλακες σε μουσεία μέσω κοινωφελούς εργασίας.

Ιδού οι 13 προκηρύξεις για 11.313 θέσεις στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (άρθρο 10 του Ν.3329/2005 & άρθρο 9 του Ν. 4210/2013, όπως ισχύουν)

ΣΧΟΛΙΟ: …γιατί απλώς χάσαμε!!!

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Κ/2018 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Ε/2018 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1Ε/2018

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2Ε/2018

Πρακτική άσκηση στα ΕΛΤΑ