Υπουργείο Υγείας: υπεγράφη η προκήρυξη για 704 θέσεις ειδικευμένων ιατρών στο ΕΣΥ

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του προσωπικού των υγειονομικών δομών σε όλη τη χώρα, υπεγράφη χθες, Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2024, η απόφαση για την προκήρυξη 704 θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία, διαφόρων βαθμών και ειδικοτήτων.

ΑΣΕΠ 3ΓΒ/2023: Από σήμερα η «διόρθωση» των αιτήσεων

Οι υποψήφιοι της 3ΓΒ/2023 προκήρυξης έχουν από σήμερα τι δυνατότητα να ελέγξουν και -αν χρειαστεί- να διορθώσουν την αίτηση τους στο ΑΣΕΠ Με την αίτηση δεν απαιτείται η υποβολή παραβόλου. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τις διορθώσεις αρχίζει σήμερα, Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 08:00 και λήγει την Τρίτη 12 Μαρτίου και ώρα 14:00.

Mεγάλη Προκήρυξη για 1.529 προσλήψεις στο υπουργείο Πολιτισμού

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά χιλίων πεντακοσίων είκοσι εννέα (1.529) ατόμων για την κάλυψη αναγκών στους Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού. Ζητούνται οι εξής ειδικότητες: ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, ΔΕ Νυχτοφυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων,ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας εσωτερικών χώρων και ΤΕ Λογιστικού. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://sox.culture.gov.gr ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης…

ΑΣΕΠ: 15 θέσεις εποχικών εγκρίθηκαν για την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας

Σύμφωνα με την απόφαση,για την Εφορεία Αρχαιοτήτων εγκρίθηκαν 15 θέσεις. Πιο συγκεκριμένα οι θέσεις θα είναι: 12 ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων 2 ΔΕ Νυχτοφυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων 1 ΤΕ Λογιστικού Η πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού στις ανωτέρω Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ. θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37 – 42 του Ν. 4765/2021 (Α΄ 6) «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει, ενώ η διακήρυξη αναμένεται να δημοσιευθεί μέσα στο Μάρτιο.

Νέα μεγάλη προκήρυξη για 2.145 μόνιμες θέσεις στην Υγεία.

Την υπογραφή του Υπουργού Υγείας έλαβε νέα μεγάλη προκήρυξη για 2.145 μόνιμες θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία. Αυτή η προκήρυξη έρχεται επιπλέον των 775 θέσεων της 5Κ/2023 που είναι σε εξέλιξη η προθεσμία αιτήσεων και των 816 θέσεων ΠΕ και ΤΕ που επεξεργάζεται το ΑΣΕΠ.

Προσλήψεις στη Δημοτική Αστυνομία- Βγήκε η προκήρυξη

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη που αφορά στην πλήρωση 1.213 θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτοροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημοτική Αστυνομία. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει: Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 7 Μαρτίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 26 Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Παράβολο τριών ευρώ, το οποίο προμηθεύεται ο υποψήφιος ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο).…

Γραπτή ηλεκτρονική εξέταση: Θέσεις Διοικ. & Υποδιοικ. Υγειον. Περιφερειών, Διοικητών & Αναπλ. Διοικ. Νοσοκομείων

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (άρθρο 6 του ν. 5062/2023) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΡΑΠΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Οι υποψήφιοι που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την κάλυψη των θέσεων Διοικητών και Υποδιοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών (Πρόσκληση Γ4β/Γ.Π.οικ.69377/29.12.2023, ΑΔΑ: 9ΝΞ5465ΦΥΟ0ΣΡ3) καθώς και για την κάλυψη των θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων (Πρόσκληση Γ4β/Γ.Π.οικ. 2097/12.01.2024, ΑΔΑ: 92Ξ5465ΦΥΟ-6ΘΙ) θα λάβουν μέρος σε γραπτή ηλεκτρονική εξέταση διακρίβωσης δεξιοτήτων, οι οποίες σχετίζονται με τον συλλογισμό, την αποτελεσματικότητα και την ικανότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις θέσεων ευθύνης [άρθρο 6 του ν. 5062/2023 (Α΄183)]. Η εξέταση των υποψηφίων των ως άνω Προσκλήσεων θα είναι…

1Κ/2020: Εκ νέου πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών (Αναπληρώσεις) κατηγορία ΠΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Για την ανάγκη αναπληρώσεων υποψηφίων που δεν αποδέχθηκαν τον διορισμό τους στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της προκήρυξης Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ 8/10-3-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση, θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε διάφορους φορείς, το Α.Σ.Ε.Π. καλεί τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στον πίνακα της παρούσας Ανακοίνωσης, οι οποίοι με βάση τη συνολική τους βαθμολογία, προηγούνται μεταξύ των αδιάθετων υποψηφίων σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική τους αίτηση στοιχεία, να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π., στη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π. Υποβολή…