Κατηγορία: ΣΧΟΛΙΑ

ΣΧΟΛΙΟ: ομόλογο εγγραφή λογιστική συμψηφιστική μεταξύ κράτους και Ταμείων.

Τα Ταμεία είναι φορείς του δημόσιου τομέα, ανήκουν στη γενική κυβέρνηση. Το Δημόσιο, όταν εκδίδει ομόλογα και τα ομόλογα τ’ αγοράζουν τα Ταμεία, στην πραγματικότητα συμψηφίζει με…