Κατηγορία: ΑΡΧΕΙΟ

Αποτελέσματα έρευνας Ινστιτούτου Εργασίας ΓΣΕΕ: Δείκτες Κλίματος Αγοράς Εργασίας.

Η παγίωση ενός κλίματος απαισιοδοξίας στους εργαζόμενους του Ιδιωτικού Τομέα, οι «μηδενικές προσδοκίες» για την αύξηση των αποδοχών τους, το μαζικό αίσθημα ανασφάλειας για τη διατήρηση της…