Μεγάλη διάκριση για την Ιουλία Τσέτη από την Άρτα. Εκλέχθηκε πρώτη πρόεδρος του Global Compact Network Hellas

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ), Ιουλία Τσέτη, «χρίζεται» πρόεδρος του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Global Compact Network Hellas, που αναδείχθηκε από τη Γενική Συνέλευση και τις αρχαιρεσίες της 20ης Ιανουαρίου 2021.
Το Global Compact Network Hellas αποτελεί το Τοπικό Δίκτυο του UN Global Compact (Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών), μιας παγκόσμιας πλατφόρμας για επιχειρήσεις και φορείς συνεργασίας, δικτύωσης και δέσμευσης σε τομείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εργασίας, περιβάλλοντος και καταπολέμησης της διαφθοράς.

Η ευαισθητοποίηση της Ιουλίας Τσέτη στους παραπάνω τομείς αποδεικνύεται μέσα από τις διακρίσεις που έχει αποσπάσει ο ΟΦΕΤ για την ασφάλεια στην εργασία, για την προστασία του περιβάλλοντος και την πράσινη ανάπτυξη, καθώς και με τη χρυσή πιστοποίηση που έχει λάβει για το υπεύθυνο και ηθικό επιχειρείν.