Αφοσιωμένα σκυλιά που έμειναν στο πλευρό του αφεντικού τους την ώρα ανάγκης