Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΠ-Η Περιοχή Ιωαννίνων

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 4 του Ν. 4643/2019 διάρκειας οκτώ (8) μηνών,
ένα (1) άτομο, ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου,Οικονομικού ένα (1) άτομο ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου και δύο (2) άτομα ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων,
για την κάλυψη εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου/Περιοχή Ιωαννίνων.

Έναρξη: 25/11/2020 Λήξη: 4/12/2020 14:00 μμ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Χρ. Κάτσαρη 4 45 221, Ιωάννινα τηλ. 2651069406 & 2651069410 Υπέυθυνος: Λέκκας Χρήστος 2ος όροφος

1. Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2020 ΔΕΔΔΗΕ Περιοχή Ιωαννίνων.

2. Παράρτημα Ανακοινώσεων ΔΕΔΔΗΕ ΣΟΧ.

3. Παράρτημα ΗΥ 17.09.2020.

4. Έντυπο αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης.