Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΠ-Η Περιοχή Άρτας

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2020

Παράρτημα Ανακοίνωσης

Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ

Έντυπο Αίτησης

Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από 28/11/2020 και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες.