Χερια πλένουμε, Αποστασεις κρατάμε, Μάσκες φοράμε!