Τα μέτρα για την κοινωνία και τους εργαζόμενους που πήραν οι Ευρωπαϊκές χώρες…