ΓΙΑΝΝΕΝΑ: Η ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ α.ε.β.ε. επιθυμεί να προσλάβει προσωπικό

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Η ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ α.ε.β.ε. η οποία εκπροσωπεί ορισμένα από τα κορυφαία Brands στο χώρο του Αυτοκινήτου και των Μοτοσυκλετών – Μοτοποδηλάτων – ATV/UTV, επιθυμεί να προσλάβει για την περαιτέρω στελέχωση του καταστήματός της στα Ιωάννινα: …

1. ΤΜΗΜΑ ΦΑΝΟΒΑΦΕΙΑΣ
1.1. Φανοποιούς
1.2. Βαφείς

2. ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
2.1. Πωλητές ανταλλακτικών

3. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
3.1. Μηχανικούς αυτοκινήτων με εμπειρία
3.2. Μηχανικούς μοτοσυκλετών / μοτοποδηλάτων

ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ:
joinus@gartzonikas.gr
Τηλέφωνο Επικοινωνίας Θεόφιλος Τσιέπας 26510 85205 (185)

Αναλυτικά:

1. ΤΜΗΜΑ ΦΑΝΟΒΑΦΕΙΑΣ
1.1. Φανοποιοί / Βαφείς
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
• Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος

2. ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
2.1 Πωλητές ανταλλακτικών
Αρμοδιότητες ενδεικτικά: Ανάπτυξη πωλήσεων και επίτευξη ποσοτικών και ποιοτικών στόχων, Δημιουργία παραγγελιών και επίβλεψη της όλης διαδικασίας μέχρι τη πώληση και την ολοκλήρωση της. Παραγγελίες/Παραλαβές ανταλλακτικών. Διαχείριση διαδικασιών αποθήκευσης (καταγραφή, οργάνωση, διεκπεραίωση)

Απαραίτητα Προσόντα:
• Προϋπηρεσία 5 ετών σε αντίστοιχη θέση
• Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
• Ενθουσιασμός για τον κλάδο του αυτοκινήτου
• Επικοινωνιακός, συνεργάσιμος και οργανωτικός
• Δέσμευση για παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου
• Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
• Κουλτούρα επίτευξης στόχων

3. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
3.1. Μηχανικοί αυτοκινήτων με εμπειρία
Αρμοδιότητες ενδεικτικά: Αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση μηχανικών μερών και συγκροτημάτων, επισκευή οχημάτων και συγκροτημάτων αυτών, συντήρηση οχημάτων, καθαριότητες χώρων.

Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο Μηχανοτεχνίτη.
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση
• Ικανότητα συνεργασίας
• Πολύ καλή γνώση αγγλικών
• Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

3.2. Μηχανικοί μοτοσυκλετών / μοτοποδηλάτων
Αρμοδιότητες ενδεικτικά: Αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση μηχανικών μερών και συγκροτημάτων, συντήρηση οχημάτων, καθαριότητες χώρων.
Απαραίτητα προσόντα:
• Τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος,
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση
• Ικανότητα συνεργασίας

Προσφέρονται:
▪ Απασχόληση σε μία συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρία με σύγχρονη δομή
▪ Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
▪ Ευκαιρίες επαγγελματικής και μισθολογική εξέλιξης
▪ Συνεχής εκπαίδευση σε τεχνολογίες αιχμής και σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην αγορά.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: joinus@gartzonikas.gr