Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Κοινοποίηση

Στις 18 Φεβρουαρίου 2020 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε πως ένας άνθρωπος ή ομάδα ανθρώπων που έχουν εισέλθει παράνομα σε μία χώρα, έχουν κατ’ αρχάς διαπράξει παρανομία η οποία τους στερεί το δικαίωμα να ζητήσουν άσυλο! Επομένως το κράτος μπορεί να τους απελάσει ΑΜΕΣΩΣ χωρίς να είναι υποχρεωμένο να εξετάσει καν το αίτημά τους. Μόνο σε περίπτωση που κάποιος εισέλθει ΝΟΜΙΜΑ σε μια χώρα από τις προβλεπόμενες πύλες εισόδου, και έχοντας μαζί του όλα τα απαιτούμενα νόμιμα έγγραφα ταυτοποίησης, δικαιούται να αιτηθεί άσυλο, οπότε το κράτος υποχρεούται να εξετάσει το αίτημά του. Άρα όλα όσα μας έλεγαν μέχρι πρόσφατα ως δικαιολογίες οι κυβερνώντες για το ότι δεσμεύονται από διεθνείς συμφωνίες να παρέχουν άσυλο στον κάθε κατατρεγμένο της υφηλίου, είναι απλώς ΑΝΟΗΣΙΕΣ και ΨΕΜΑΤΑ..