Μεγάλη επιτυχία για το Νοσοκομείο της Πρέβεζας η αναγνώρισή του ως Νοσοκομείο “Φιλικό προς τα Βρέφη

Κοινοποίηση

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας

H επιβράβευση μιας συλλογικής προσπάθειας της μαιευτικής και της παιδιατρικής κλινικής του Νοσοκομείου Πρέβεζας ήρθε με την αναγνώριση από τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια του Νοσοκομείου μας ως “Φιλικό προς τα Βρέφη”.Το σχετικό ΦΕΚ υπεγράφη στις 20 Ιανουαρίου 2020 και γνωστοποιεί ότι μετά την επιτυχή αξιολόγηση του και τη θετική γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής για το Μητρικό Θηλασμό το Νοσοκομείο της Πρέβεζας αποκτά τον συγκεκριμένο τίτλο.Μάλιστα είναι η τέταρτη δομή υγείας πανελλαδικά και η πρώτη περιφερειακά που αποκτά την συγκεκριμένη διάκριση. Η προσπάθεια ξεκίνησε πριν 3 χρόνια με τους γιατρούς και το προσωπικό των δύο κλινικών (μαιευτικής και παιδιατρικής) να πραγματοποιούν επιμορφωτικές δράσεις με στόχο να προάγουν τις υπηρεσίες θηλασμού, τοκετού, λοχείας και περιποίηση βρέφους στις μέλλουσες μητέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες οι υπεύθυνοι του προγράμματος “Αλκυόνη” πραγματοποίησαν μια εσωτερική αξιολόγηση για να βαθμολογήσουν την προσπάθεια, ενώ το σχετικό πρακτικό για την αναγνώριση κατατέθηκε στην Εθνική Επιτροπή Θηλασμού το Νοέμβριο 2018. Η διάρκεια αναγνώρισης του Νοσοκομείου Πρέβεζας ως “Φιλικό προς τα Βρέφη Νοσοκομείο” είναι τρία έτη, μπορεί να ανανεωθεί, ενώ υποχρέωση του φορέα είναι να αποστέλλει ετήσια έκθεση προς το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού που να τεκμηριώνει τη τήρηση των προϋποθέσεων αναγνώρισής του.