Όλες οι αλλαγές που έφερε το Φορολογικό Νομοσχέδιο (Ν.4646/2019)

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας του www.e-forologia.gr για ενημέρωση των συναδέλφων έχουμε συγκεντρώσει μια ενδιαφέρουσα συλλογή, η οποία επικαιροποιείται διαρκώς με άρθρα σχετικά με τις αλλαγές που έφερε ο Ν.4646/2019.

Επιλέγοντας την ενότητα Φορολογικό νομοσχέδιο 2019 μπορείτε να διαβάσετε μεταξύ άλλων τα άρθρα:
Προσθήκες – τροποποιήσεις στον Ν.4172/2013 με τον Ν.4646/2019, του Γεωργίου Λαζαρίδη,
Τροποποιήσεις διατάξεων με τον Ν. 4646/2019, του Γεωργίου Κεραμόντε,
καθώς και άρθρα του κ.Παντελή Παναγιώτη που είναι πάντα στοχευμένα και πρακτικά.