Μείωση του αριθμού των τραπεζικών καταστημάτων στην Ελλάδα

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Στις 4 Ιουνίου 2019, η ΕΚΤ δημοσίευσε συγκεντρωτικό αρχείο με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα για τους χρηματοοικονομικούς δείκτες διάρθρωσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ για το 2018.

Τα κυριότερα συμπεράσματα αφορούν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Η μείωση του αριθμού του δικτύου των τραπεζικών καταστημάτων συνεχίζεται στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα (2018: 1.978, 2017: 2.168).
Ο αριθμός του ανθρώπινου δυναμικού των τραπεζών μειώθηκε στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα (2018: 39.382, 2017: 41.707).
Ο βαθμός συγκέντρωσης του τραπεζικού συστήματος διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, με το ποσοστό του ενεργητικού των πέντε (5) μεγαλύτερων τραπεζών σε εθνικό επίπεδο να κυμαίνεται από 26% (Λουξεμβούργο) έως 97% (Ελλάδα).

Τα τελικά αποτελέσματα θα δημοσιευθούν τον Ιούλιο του 2019.