Εσωτερική άποψη από το πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης…! Σαν τα δικά μας…