Κανάλι Πρέβεζας , η θάλασσα ανέβηκε στον παραλιακό δρομο