Σύνταξη πριν τα 62 με λιγότερα από 40 έτη ασφάλισης – Οι προϋποθέσεις

Κοινοποίηση

Δυνατότητα να βγουν στη σύνταξη πριν από τα 62 τους χρόνια, και χωρίς να έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης, έχουν συνολικά 120.000 άνδρες και γυναίκες.

Αναλυτικότερα, για το Δημόσιο Τομέα, τα χαρτιά τους για συνταξιοδότηση μπορούν να υποβάλουν:

Άνδρες & γυναίκες με 35 ή 37 έτη ασφάλισης έως τέλος του 2021
Άνδρες & γυναίκες με ανήλικο παιδί και 25 έτη ασφάλισης έως το 2012
Άνδρες & γυναίκες με 3 παιδιά και 20 έτη ασφάλισης έως το 2012

Για τον Ιδιωτικό Τομέα, τα χαρτιά τους για συνταξιοδότηση μπορούν να υποβάλουν:

Γυναίκες με 5.500 ένσημα και ανήλικο τέκνο έως το 2012
Άνδρες με 10.500 ένσημα έως το 2012
Γυναίκες με 10.000 ένσημα έως το 2012

Τι ισχύει για ΔΕΚΟ και τράπεζες

Σε ΔΕΚΟ και τράπεζες αίτηση συνταξιοδότησης μπορούν να καταθέσουν:

Γυναίκες με 25 έτη ασφάλισης και ανήλικο τέκνο έως το 2012

Άνδρες με 35 έτη ασφάλισης έως τέλος του 2021

Γυναίκες με 32 έτη ασφάλισης έως τέλος του 2021

Για τα ταμεία ελεύθερων επαγγελματιών (γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι κ.ά), αίτηση συνταξιοδότησης μπορούν να καταθέσουν άνδρες και γυναίκες με 35 έτη ασφάλισης έως το 2012.