Όταν εκτός από την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, χρειάζεται επειγόντως και αξιολόγηση γονέων και οικογένειας.