ΣΥΓΓΝΏΜΗ αλλά γιατί γίνονται αυτά στις καταλήψεις παιδιά…