ΠΤΥΧΙΟ ΙΕΚ- Δημοσιογραφίας, Συντακτών & Ρεπόρτερ , Αθλητική Δημοσιογραφία τώρα εξ αποστάσεως.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Ως Δημοσιογράφος, απόφοιτος του ΙΕΚ UNICERT, κατέχεις σε βάθος τις αρχές και τις αξίες που προσδιορίζουν την άσκηση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος στον 21ο αιώνα. Εκπαιδευμένος σε πραγματικούς επαγγελματικούς χώρους από καταξιωμένους λειτουργούς της δημοσιογραφίας και εξοικειωμένος στην πράξη με όλα τα είδη του δημοσιογραφικού λόγου (Τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο) διακρίνεσαι στο χώρο των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.
– Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) που επικυρώνεται από το Υπουργείο Παιδείας
– Κρατικό Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης μετά από εξετάσεις Πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας)
– Αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ. 231/ 29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ)
– Σύμφωνα με το Π.Δ. 44 ΦΕΚ 63 (9/3/05) το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης αποτελεί επιπλέον προσόν για διορισμό σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα και μέσω προκηρύξεων ΑΣΕΠ.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ της το ΚΔΒΜ2 Σύνολο στην ΑΡΤΑ
Ελάτε να ενημερωθείτε με ραντεβου στο 2681027030
Στρ. Κατσιμήτρου 30