Έρχεται ο πρώτος γραπτός διαγωνισμός προσλήψεων στον δημόσιο τομέα

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tο αργότερο έως το τρίτο τρίμηνο του 2022 θα πρέπει να διενεργηθεί από το ΑΣΕΠ o πρώτος πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός για την πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού στον δημόσιο τομέα, προβλέπει το άρθρο 8 του σχετικά πρόσφατου νόμου 4765|2021.