Γονικές Παροχές: Πόσο κοστίζουν συμβολαιογραφικές αμοιβές και ΦΠΑ

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Οι συμβολαιογραφικές αμοιβές

Και μπορεί οι γονικές παροχές να είναι πλέον αφορολόγητες έως τις 800.000 ευρώ, ωστόσο το Δημόσιο θα βάλει σημαντικά ποσά στα ταμεία του από το ΦΠΑ που θα επιβληθεί στις αμοιβές των συμβολαιογράφων. Αυτές οι αμοιβές διαμορφώνονται ως εξής:

Για ποσό έως 120.000 ευρώ ποσοστό 0,80%.
Για ποσό 120.000,01-380.000 ευρώ ποσοστό 0,70%.
Για ποσό 380.000,01-2.000.000 ευρώ ποσοστό 0,65%.
Για ποσό 2.000.000,01-5.000.000 ευρώ ποσοστό 0,55%.
Για ποσό 000.000,01-8.000.000 ευρώ ποσοστό 0,50%.
Για ποσό 8.000.000,01-10.000.000 ευρώ ποσοστό 0,40%.
Για ποσό 10.000.000,01-12.000.000 ευρώ ποσοστό 0,30%.
Για ποσό 12.000.000,01-20.000.000 ευρώ ποσοστό 0,25%.

Επιπλέον των ανωτέρω αμοιβών ο συμβολαιογράφος δικαιούται να λάβει πάγιο ποσό 20 ευρώ. Επίσης, δικαιούται για κάθε πρόσθετο φύλλο της πράξης 5 ευρώ και για κάθε φύλλο αντιγράφου , εφόσον τα αντίγραφα αυτά εκδίδονται αμέσως μετά την κατάρτιση της πράξεως, 4 ευρώ. Για τη συμπλήρωση δε κάθε δήλωσης φόρου καθώς και για κάθε φύλλο αντικειμενικής αξίας ο συμβολαιογράφος δικαιούται 10 ευρώ. Σε αυτές τις αμοιβές θα πρέπει να υπολογιστεί και ΦΠΑ 24%

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Συμβόλαιο γονικής παροχής 120.000 ευρώ έχει αμοιβή συμβολαιογράφου 120.000 Χ 0,80% = 960 ευρώ + 20 ευρώ πάγιο + ΦΠΑ 235 ευρώ (980 Χ 24%) . Το τελικό κόστος ανέρχεται σε 1.215 ευρώ χωρίς να συνυπολογίσουμε τυχόν Β φύλλα, αντίγραφα και λοιπά έξοδα που μπορεί να χρεώσει ο συμβολαιογράφος όπως περίληψη μεταγραφής, φύλλα υπολογισμού, δήλωση φόρου αγοραπωλησίας κ.α..
Συμβόλαιο γονικής παροχής 800.000 ευρώ έχει αμοιβή συμβολαιογράφου 120.000 Χ 0,80% = 960 ευρώ + 20 ευρώ πάγιο + ΦΠΑ 235 ευρώ (980 Χ 24%) . Το τελικό κόστος ανέρχεται σε 1.215 ευρώ χωρίς να συνυπολογίσουμε τυχόν Β φύλλα, αντίγραφα και λοιπά έξοδα που μπορεί να χρεώσει ο συμβολαιογράφος όπως περίληψη μεταγραφής, φύλλα υπολογισμού, δήλωση φόρου αγοραπωλησίας κ.α..
Αν κάποιος λάβει γονική παροχή 800.000 ευρώ και από τον πατέρα του και από τη μητέρα του, δηλαδή σύνολο περιουσίας 1,6 εκατ. ευρώ θα καταβάλει για συμβολαιογραφικές αμοιβές και ΦΠΑ συνολικά 13.714 ευρώ, ήτοι λίγο παραπάνω από το 0,85% του συνολικού ποσού.