Η κατανομή των 11.700 θέσεων μονίμων διορισμών εκπαιδευτικών κατά κλάδο, ειδικότητα και ειδίκευση

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Ανακοινώθηκε σήμερα από το υπουργείο παιδείας η κατανομή των 11.700 θέσεων μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης Γενικής Εκπαίδευσης κατά κλάδο, ειδικότητα και ειδίκευση, που διορίζονται κατά το τρέχον σχολικό έτος.

Στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θα διοριστούν 5.500 εκπαιδευτικοί και στη Πρωτοβάθμια 700 περισσότεροι , δηλαδή 6.200.