319 θέσεις για 3 χρόνια σε Ελληνικό Κτηματολόγιο και ΑΑΔΕ

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σε εξέλιξη είναι οι αιτήσεις για 2 διαγωνισμούς σε Ελληνικό Κτηματολόγιο και Ανεξάρτητη Αρχη Δημόσιων Εσόδων. Οσοι προσληφθούν θα υπογράψουν συμβάσεις μίσθωσης έργου, διάρκειας τριών (3) ετών Σύμφωνα με τηνν πρωτη θα προσληφθούν 77 άτομα για την κάλυψη πρόσκαιρων και επειγουσών αναγκών των έργων της κτηματογράφησης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας μετεξέλιξης των υποθηκοφυλακείων σε κτηματολογικά γραφεία. Ανεξαρτήτως κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία τουλάχιστον 21 έως 65 ετών.

Ο αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: kta2021@ktimatologio.gr. Στο πεδίο θέμα (subject) του ηλεκτρονικού μηνύματος εκάστου ενδιαφερομένου θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου, ο τίτλος της προκήρυξης και ο κωδικός θέσης, ως εξής: «ΕΠΩΝΥΜΟ …… ΟΝΟΜΑ ……. Υποβολή αίτησης της προκήρυξης Α 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ …….». Μετά την αποστολή της αίτησης ο υποψήφιος θα λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης παραλαβής και σε μεταγενέστερο χρόνο, θα ενημερωθεί ηλεκτρονικά για τον αριθμό πρωτοκόλλου της πρότασής του.

Σε περίπτωση που δεν ληφθεί το ανωτέρω μήνυμα επιβεβαίωσης της ορθής αποστολής της πρότασης, θα πρέπει να αποσταλεί άμεσα σχετικό ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα με τα στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου supportkta2021@ktimatologio.gr. Η προθεσμία υποβολής ιατήσεων λήγει στις 29 Ιουλίου.

Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις

Παράλληλα, εως τις 8 Ιουλίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για 242 θέσεις στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσοδών. Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί για διάρκεια τριάντα έξι (36) μηνων για την κάλυψη αναγκών προσωπικού εντός του Νομού Αττικής. Οι θέσεις είναι: ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικός 3, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 3, ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός 3, ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 2, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός 2, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με πτυχίο Νομικής ή Οικονομικών 22, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με πτυχίο Οικονομικών 6, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με πτυχίο Οικονομικών 7, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με πτυχίο Νομικής 5, ΠΕ Πληροφορικής 150 και ΤΕ Πληροφορικής 40.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 10 , Τ.Κ. 105 62 Τ.Θ., 101 84 – ΑΘΗΝΑ και στοιχεία παραλήπτη: Ανεξαρτητη Αρχη Δημοσιων Εσοδων – Δ/ΝΣΗ Διαχειρισης Ανθρωπινου Δυναμικου – ΤΜΗΜΑ Β΄ (ανακοινωση ΣΟΧ 1/2021). Πληροφορίες θα δίδονται στα τηλέφωνα: 210-3375124 (κος Α. Μίνης), 210-3375373 (κα Κ. Νικολάου) και 210-3375543 (κα Δ. Σγούρου).»

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στον διαδικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας (www.aade.gr) β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες, Έντυπα – Διαδικασίες, Διαγωνισμών Φορέων, Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι, Ανεξάρτητες και άλλες αρχές,ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες ^ Έντυπα – Διαδικασίες ^ Διαγωνισμών Φορέων, Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.