Μοριοδοτούμενα Επιμορφωτικά Προγράμματα (σε συνεργασία με Πανεπιστήμια)

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

1.Προγράμματα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
-Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων (ανοιχτές αιτήσεις συμμετοχής)
-Coaching, Συμβουλευτική και Mentoring σε Επιχειρήσεις και οργανισμούς, με την Ψυχοθεραπευτική Προσέγγιση Gestalt (ανοιχτές αιτήσεις συμμετοχής)
2.Προγράμματα σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο
-Σύγχρονες Προσεγγίσεις (e learning) στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων (ανοιχτές αιτήσεις συμμετοχής)
-Νέες Τεχνικές και Μέθοδοι e learning στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ανοιχτές αιτήσεις συμμετοχής)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΔΒΜ2Σύνολο-ΑΡΤΑ
Στρ. Κατσιμήτρου 30/τ. 2681027030