Ημέρα: 9 Σεπτεμβρίου 2021

Νέες μεγάλες προοπτικές για το ΚΔΒΜ2 Σύνολο Λύτρα Παναγιώτη στην Άρτα.

Από την σημερινή επίσκεψη στην κεντρική διοίκηση του οργανισμού Ucert. Γνωριμίες συζητήσεις για ένα νέο τρόπο συνεργασίας με πρόγραμμα ΙΕΚ και νέα προγράμματα με τα Κολλέγια και…