Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ

Προκήρυξη γιατρών για προσλήψεις στο Πολεμικό Ναυτικό (ΑΣΕΠ)

Την πρόσληψη 18 μονίμων προωθεί το Πολεμικό Ναυτικό, μέσω προκήρυξης ΑΣΕΠ που δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο. Η νέα προκήρυξη αφορά τις εξής ειδικότητες (ανά θέση) Έφεδρων: Ειδικούς…

Πανεπιστημιακή Αστυνομία: Προσλαμβάνονται 1.030 ειδικοί φρουροί

Την πρόσληψη στην ΕΛ.ΑΣ. 1.030 ειδικών φρουρών για τη φύλαξη των πανεπιστημίων και τη δυνατότητα τοποθέτησης καμερών ασφαλείας στα ΑΕΙ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το ΦΕΚ με το…

Σε πρόσληψη 15 ατόμων με οχτάμηνες συμβάσεις θα προχωρήσει ο Δήμος Πρέβεζας

Στην πρόσληψη 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών αναγκών θα προχωρήσει ο Δήμος Πρέβεζας. Πιο συγκεκριμένα…

25 θέσεις στην Ελληνική Αστυνομία

ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών και…

16 προσλήψεις στην ΕΑΑΔΗΣΥ

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 1Ε/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 3/04.02.2021/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση δεκαέξι (16) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων…