776 μόνιμοι στα Nοσοκομεία – Μέσα στον Οκτωβριο η νέα προκήρυξη

Σε πρώτη προτεραιότητα έχει θέση η Κυβέρνηση τις προσλήψεις στην Υγεία. Γι’ αυτό το λόγο η προκήρυξη για τους 776 (ΔΕ και ΥΕ) επισπεύδεται και αναμένεται να σταλεί για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο μέχρι το τέλος του μήνα. Αργότερα θα ακολουθήσει και δεύτερο πακέτο προσλήψεων για υποψήφιους ΠΕ και ΤΕ.

Ειδικότητες

Ο κλάδος ΔΕ θα περιλαμβάνει ειδικότητες όπως: Νοσοκόμων, Βοηθών Θαλάμου, Μεταφορέων Ασθενών, Νεκροτόμων- Σαβανωτών- Αποτεφρωτών, Τραυματιοφορέων, Φυλάκων Ασθενών, Βοηθών Νοσηλευτικής, ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων, ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, ΔΕ Φυλάκων Ασθενών, ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων(Παρασκευαστών), ΔΕ Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων(Παρασκευαστών), ΔΕ Βοηθών Αναισθησιολογίας, ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών (Χειριστών – Εμφανιστών), ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου, ΔΕ Βοηθών Φυσικοθεραπείας, ΔΕ Βοηθών Διαιτητικής, ΔΕ Μαγειρικής Τέχνης (Μαγείρων), ΔΕ Ορθοπτιστών, ΔΕ Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων, ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών, ΔΕ Διατροφής ή Διαιτολογίας, ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων, ΔΕ Επιμελητών Ασθενών, ΔΕ Παρασκευαστών, ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, ΔΕ Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων, ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών, ΔΕ Χειριστών – Εμφανιστών. Στον κλάδο ΥΕ θα προσληφθούν άτομα από τις εξής ειδικότητες: ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Ειδικότητας Βοηθών Θαλάμου, ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ειδικότητας Μεταφορέων Ασθενών, ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ειδικότητας Νοσοκόμων και ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Ειδικότητας Καθαριστών -στριων.

Σχετικές δημοσιεύσεις