700 νέες θέσεις εργασίας σε ερευνητικά κέντρα

Κοινοποίηση

Το επενδυτικό πρόγραμμα της ΕΤΕπ υπολογίζεται να αποφέρει νέες – περισσότερες από 700 -καλά αμειβόμενες και ποιοτικές θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, 525 εκ των οποίων απευθύνονται σε ερευνητικό δυναμικό υψηλής κατάρτισης.

Τα έξι Ερευνητικά Κέντρα που θα επωφεληθούν από την συγκεκριμένη δράση είναι τα εξής:

– Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

– Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

– Ερευνητικό Κέντρο Ερευνών Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ»

– Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

– Athena Research and Innovation Center – Xanthi’s Division

– Ίδρυμα Βιοϊατρικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών – ΙΙΒΕΑΑ».

Σχετικές δημοσιεύσεις