«3η e-λικία»: Πιλοτική δράση για άτομα άνω των 65 ετών σε Καβάλα-Φλώρινα

Κοινοποίηση

Την έναρξη του πιλοτικού προγράμματος «3η e-λικία» ανακοίνωσε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πρόκειται για δράση ψηφιακής ενδυνάμωσης ατόμων άνω των 65 ετών, που ξεκινά στους δήμους Καβάλας και Φλώρινας την 1η Ιουνίου 2022. Το πρόγραμμα υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), φορέας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στο πλαίσιο αυτό, σε δημότες των δήμων Καβάλας και Φλώρινας άνω των 65 ετών θα παρέχεται καθοδήγηση με σκοπό την εξατομικευμένη υποστήριξη στη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχονται από το Δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.
Το πρόγραμμα έχει υποστηρικτικό ρόλο και κατ’ επέκταση εκπαιδευτικό, καθώς, μέσω της καθοδήγησης που θα λάβουν οι δημότες, θα αποκτήσουν σταδιακά τις απαιτούμενες δεξιότητες, έτσι ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται ψηφιακά από το Δημόσιο.
Ενδεικτικά, αναφέρεται υποστήριξη για ενέργειες όπως: διενέργεια ηλεκτρονικών πληρωμών, δυνατότητα πλοήγησης και εξυπηρέτησης μέσω του gov.gr, έκδοση εξουσιοδότησης και υπεύθυνης δήλωσης, χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών.
Η πιλοτική λειτουργία του προγράμματος στους δήμους Καβάλας και Φλώρινας θα διαρκέσει έξι μήνες.

Η πιλοτική δράση του προγράμματος «3η e-λικία» αποτελεί πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με στόχο την ψηφιακή ενδυνάμωση των πολιτών, και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της υλοποίησης των έργων της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Σχετικές δημοσιεύσεις