ΣΧΌΛΙΟ: Καθημερινά βλέπουμε ότι εκτός Ιωαννίνων και η Πρέβεζα ζει…

Ναι η Πρέβεζα με δίμηνο τουρισμό ζει η κάθε οικογένεια το υπόλοιπο του έτους. Το μεγαλύτερο μέρος μαύρα και η ζωή χωρίς άγχος συνεχίζεται. Τι γίνεται όμως με την Άρτα που δεν έχει τέτοιες δυναμικές. Εκεί δουλεύεις ένα χρόνο και δεν βγάζεις χρόνο. Απλά κύριοι της τοπικής πολιτικής δώστε τα όλα στην ανάπτυξη της. Σκεφτείτε ότι είναι δυνατό. Τα Ιωάννινα αναπτύχθηκαν από τα ΑΕΙ και τον ορεινό τουρισμό. Δώστε λοιπόν και εδώ μεγάλη προβολή στον ορεινό όγκο στον τουρισμό της πόλης και διοργανώσετε μεγάλες εκδηλώσεις. Και μην νομίζετε με ασφαλτοστρώσεις…