Τα εξωτερικά ιατρεία επειγόντων στα Ν/Μ δεν είναι μαγαζιά να λειτουργήσουν με 1-2 υπαλλήλους.

Για να αντιμετωπισθεί κατά το δυνατόν επιτυχώς ένα οξύ ισχαιμικό επεισόδιο ή έμφραγμα οφείλει να είναι παραλλήλως σε πλήρη ετοιμότητα βιοχημικό-αιματολογικό, ακτινολογικό, αξονικός τομογράφος, αιμοδυναμικό κλπ. με πλήρη στελέχωση & με το αναγκαίoν ιατρικό & παραιατρικό προσωπικό, παρασκευαστές, διοικητικούς, νοσηλεύτριες κλπ. Το Νοσοκομείο μόνον τότε θα είναι ικανό να αντιμετωπίσει επιτυχώς πάσης φύσεως σοβαρά επείγοντα περιστατικά. Και αυτό γίνεται μόνο στις εφημερίες. Τα υπόλοιπα μόνο για το καφενείο. Από το fb-Athanasios Apostolopoulos