Ημέρα: 31 Δεκεμβρίου 2021

Τι ισχύει μέχρι 17 Ιανουαρίου, για σχολεία, ΑΕΙ, Κολλέγια, ΙΕΚ, Φροντιστήρια και ΚΞΓ

Φροντιστήρια- ΚΞΓ: Διά ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας και πρόληψης που ορίζονται στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55254/9.9.2021 κοινή…