Ημέρα: 17 Δεκεμβρίου 2021

ΑΔΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ, ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤ` ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή αναφέρει: «6) Οι χορηγηθείσες έως την έναρξη ισχύος του ν. 4093/2012 και μη ανακληθείσες για…