Οι 8 σημαντικότεροι λόγοι που είναι απαραίτητη η παρουσία ψυχολόγου σε ένα κδαπ

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

1. Έλεγχος και εκτίμηση της καταλληλότητας του χώρου εντός του οποίου λειτουργεί το κδαπ. Εκτίμηση των επίπλων, των γραφείων και των θέσεών τους στο χώρο. Μελέτη του διαθέσιμου χώρου για παιχνίδι, θέατρο και δράσεις. Μελέτη των χρωμάτων και της αισθητικής διακόσμησης των τοίχων . Εκτίμηση της αίσθησης ελευθερίας και των συναισθημάτων που αποπνέει ο χώρος του κδαπ και πως όλα τα παραπάνω επιδρούν στον ψυχισμό των παιδιών.
2. Εκτίμηση της ομάδας των νηπιοβρεφοκόμων και παιδαγωγών. Μελέτη των αλληλοεπιδράσεων μεταξύ τους, της γνωσιακής συγκρότησης του καθενός και πώς έχουν στο μυαλό τους την παιδαγωγική διαδικασία καθώς και των αρχών που το κδαπ υιοθετεί ώστε να εφαρμοστούν χωρίς να παραβλάπτεται η ελεύθερη και αχειραγώγητη αναπτυξιακή πορεία των παιδιών αλλά να εκπτύσσεται ο ανεξερεύνητος πλούτος των εν δυνάμει δεξιοτήτων και χαρακτηριστικών του κάθε παιδιού.
3. Η εκτίμηση μεταξύ παιδαγωγών και γονέων. Η αξιοποίηση κατά το δυνατόν πιο δημιουργικού τρόπου της ενημέρωσης των γονέων για τα ιδιαίτερα χαρίσματα αλλά και τις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού ώστε να υποστηριχτεί ο γονεϊκός ρόλος από την μεριά των γονέων με ειλικρίνεια , σεβασμό και ανεκτικότητα.
4. Η συνεργασία του ψυχολόγου με τους παιδαγωγούς για τη εκτίμηση της φυσιολογικότητας στα αναπτυξιακά στάδια των παιδιών και κατάρτιση ενός φάσματος συμπεριφορών από τα παιδιά που γίνονται ανεκτές από τα κδαπ. Παραδείγματος χάρη, συμπεριφορικός έλεγχος και εποπτεία σε κάθε δραστηριότητα καθ όλη την διάρκεια παραμονής των παιδιών στα κδαπ.

5. Εκπαίδευση των παιδαγωγών στην αγωγή υγείας , σωματικής , νοητικής και ψυχολογικής. Εκτίμηση των διατροφικών ιδιαιτεροτήτων , των ιατρικών προβλημάτων και τυχόν διανοητικών προβλημάτων. Οδηγίες για την διατροφή, τον τρόπο φαγητού , την αυτοφροντίδα μετά την τουαλέτα , τις συνθήκες ασφάλειας σε σχέση με το ατύχημα και την συνεχή μεταφορά εμπεριστατωμένων και επιστημονικών γνώσεων για τα εμβόλια , την προληπτική ιατρική και οδοντιατρική, καθαριότητα και την ασφάλεια του παιδιού στις μετακινήσεις στα μηχανάκια , στα αυτοκίνητα και στο συγχρωτισμό με κατοικίδια .
6. Εποπτεία και έλεγχος των διαδικασιών κοινωνικοποίησης των παιδιών, της ικανότητας τόσο για παιχνίδι και συναλλαγή όσο και για μάθηση, την εκτίμηση της γλωσσικής ανάπτυξης τόσο ως προς το περιεχόμενο των νοημάτων όσο και στην εκφορά λέξεων ,φράσεων, προτάσεων και την εγγενής ευχέρεια της γλωσσικής έκφρασης.
7. Διευκρίνιση , καταγραφή και πιθανόν ομαδοποίηση των παιδιών με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Όπως για παράδειγμα, βάσει της ικανότητας αντίληψης του χώρου, βάσει της ικανότητας στο τραγούδι, βάσει της ικανότητας στο χορό , βάσει της ικανότητας στις σωματικές δεξιότητες , σωματική αντοχή , βάσει της ικανότητας στο θεατρικό παιχνίδι και βάσει των ικανοτήτων ανάδειξης ειδικών χαρακτηριστικών ,όπως, χιούμορ, γραφή, εικαστική αναπαράσταση , ηγετικές ικανότητες , καλαισθησία ,ιδιαίτερη καλλιέργεια, ομορφιά.
8. Ο ψυχολόγος θα μπορεί και θα πρέπει να συμμετάσχει στην εκτίμηση των προβλημάτων ψυχικής και κοινωνικής υγείας που μεταφέρεται από τους γονείς στα παιδιά τους , στα άλλα παιδιά , στο κδαπ και στο προσωπικό. Για παράδειγμα, διαζύγιο, χρόνια νόσος , φτώχια , χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο των γονέων ή ιστορικό μετανάστευσης , ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίηση κάποιου μέλους.

Τάσιος Βασίλειος
Ψυχολόγος
University of Crete
Department of psychology

κδαπ ΑΕΡΌΣΤΑΤΟ