ΑΡΤΑ-Με 125 νέες θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας στο Δήμο

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Την αναλυτική πρόταση για τις ειδικότητες 125 νέων θέσεων στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, υπέβαλε ο Δήμος Αρταίων. Πρόκειται για τις νέες θέσεις που εγκρίθηκαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα οχτάμηνης διάρκειας, για το οποίο ο Δήμος προχώρησε στην υποβολή πρότασης ειδικοτήτων. Προτεραιότητα δίνει σε εργαζόμενους τεχνικού κλάδου για αντιμετώπιση θεμάτων της καθημερινότητας.