Προκήρυξη για 75 μόνιμους στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aπεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 6Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα πέντε (75) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.