ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ Πανεπιστημίου Frederick της Κύπρου

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Κατά τη διάρκεια κάθε έτους, ο υποψήφιος διδάκτορας είναι υποχρεωμένος να παραστεί σε 2-5 συνεδρίες παρουσία του επιβλέποντα καθηγητή.
1.Σχολής Επιστημών Υγείας
2.Σχολής Νομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων
3.Σχολής Επιστημών Αγωγής
4.Σχολής Πολυτεχνικής

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΣΤΟ
ΚΔΒΜ2 ΣΥΝΟΛΟ-Λύτρα Παναγιώτη στην ΑΡΤΑ
Θα μας βρείτε στην οδό Στρ. Κατσιμήτρου 30/τηλ. 2681027030