Χαμόγελο του Παιδιού – Φροντίδα. Ισότητα.Αξιοπρέπεια.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Αποστολή

Πανελλαδικά
365 ημέρες το χρόνο
24 ώρες την ημέρα
Υπηρεσίες για όλα τα παιδιά στην Ελλάδα ανεξάρτητα από εθνικότητα και θρήσκευμα
Δράσεις πρόληψης για όλα τα παιδιά στην Ελλάδα για την αποφυγή των φαινομένων Βίας, των περιστατικών Εξαφάνισης καθώς και την παροχή ιατρικών προληπτικών εξετάσεων
Δράσεις παρέμβασης για παιδιά θύματα κάθε μορφής Βίας, Παιδιά που εξαφανίζονται, Παιδιά με προβλήματα Υγείας, Παιδιά που ζουν ή απειλούνται να βρεθούν σε κατάσταση Φτώχειας
Δράσεις θεραπείας για παιδιά θύματα κάθε μορφής Βίας

Όραμα

Το Χαμόγελο κάθε Παιδιού

Αξίες

Φροντίδα
Ισότητα
Αξιοπρέπεια
Αγάπη
Ανιδιοτέλεια
Ευελιξία
Πρωτοπορία
Σεβασμός
Συμμετοχή
Συνέπεια
Συνεργασία