Ημέρα: 8 Σεπτεμβρίου 2019

Χορήγηση από τον εργοδότη άδειας σχολικής παρακολούθησης.

Τί προβλέπεται για τη χορήγηση άδειας σχολικής παρακολούθησης από τον εργοδότη. Ανακοίνωση του ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ. Η ΓΣΕΕ μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων ενόψει της έναρξης της…