1.145 θέσεις πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής σε ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Eγκρίθηκε η πρόσληψη 1.145 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) την περίοδο 2019-2020.