Λευκάδα: Προκηρύχθηκαν δύο θέσεις εθελοντών σχολικών τροχονόμων

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λευκάδας προκηρύσσει την πλήρωση δύο (02) θέσεων εθελοντών σχολικών τροχονόμων για το 1ο και 3ο
Δημοτικό Σχολείο Λευκάδας αντίστοιχα σύμφωνα με τα παρακάτω:

1. Η πρόσληψη θα είναι από την ημέρα έναρξης του νέου σχολικού έτους μέχρι τις 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020.
2. Στη θέση αυτή δύναται να απασχοληθεί κάθε άτομο, άνω των 18 ετών, αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και στις υποχρεώσεις του.
3. Οι ώρες απασχόλησης είναι:

Από 7.45 μέχρι 8.25 το πρωί
 Από 13.10 μέχρι 14.00 το μεσημέρι

Οι ώρες απασχόλησης θα είναι η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών στο σχολείο, σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας του σχολείου και μπορεί να αλλάξουν με υπόδειξη του διευθυντή του σχολείου.
4. Στον εθελοντή σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση από τη σχολική επιτροπή 176 € για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του.
5. Ο εθελοντής σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.
6. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο εθελοντής σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή πινακίδα “STOP” και φορά γιλέκο, χρώματος ανοιχτού κίτρινου. Στην εμπρόσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραμμές, με κεφαλαία γράμματα, ανεξίτηλου μαύρου χρώματος η φράση «ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ». Το γιλέκο και η πινακίδα χορηγούνται από το
σχολείο.
7. Το άτομο που θα επιλεγεί, θα ασκήσει τα καθήκοντά του αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα. Ο χρόνος εκπαίδευσης θεωρείται χρόνος εργασίας.

Για τους ενδιαφερόμενους ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:

1. Να είναι ηλικίας 18-65 ετών
2. Να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Λευκάδας
3. Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα αδίκημα.