Πανεπιστήμιο Frederick της ΚΥΠΡΟΥ-Αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ομοταγές με τα ελληνικά ΑΕΙ.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολή Επιστημών Αγωγής:

Διδακτορικό πρόγραμμα στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
Διδακτορικό πρόγραμμα στη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων

Πολυτεχνική Σχολή:

Διδακτορικό πρόγραμμα στην Πληροφορική
Διδακτορικό πρόγραμμα στα Μαθηματικά

Σχολή Νομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων:

Διδακτορικό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Διδακτορικό πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική

Σχολή Επιστημών Υγείας:

Διδακτορικό πρόγραμμα στη Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΔΒΜ2 ΣΥΝΟΛΟ-ΛΥΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ στην ΑΡΤΑ.
ΣΤΡ. ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΥ 30-Τηλ. επικοινωνίας 2681027030