Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την 2η Εξεταστική Περίοδο του 2019

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σε συνέχεια της από 10/05/2019 ανακοίνωσης για το πρόγραμμα των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματιών, οι οποίοι δε διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», 2ης περιόδου 2019, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την 2η Εξεταστική Περίοδο του 2019 έως και την Παρασκευή 31/05/2019.

Κατόπιν των ανωτέρω, το πρόγραμμα των εξετάσεων προσαρμόζεται ως εξής:

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και σχετικών δικαιολογητικών
10/05/2019 έως 31/05/2019
Ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων
22-23/06/2019 ή/και 29-30/06/2019
Ημερομηνίες ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων
13/07/2019 έως 21/07/2019