Βελτίωση και εκσυγχρονισμό αλιευτικού καταφυγίου Μύτικα Δ. Πρέβεζας

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

To έργο έχει προϋπολογισμό 2.887.000,00 € και θα χρηματοδοτηθεί από το χρηματοδοτικό Πρόγραμμα EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME “GREECE – ITALY 2014 – 2020”.

Το αλιευτικό καταφύγιο του Μύτικα σήμερα εξυπηρετεί 35 αλιευτικά σκάφη (επαγγελματικά και μη) και μικρά σκάφη αναψυχής τη θερινή περίοδο και έχει μικρή δυνατότητα εξυπηρέτησης. Μετά την υλοποίηση του έργου η νέα ενδεικτική δυναμικότητα του καταφυγίου θα ανέλθει σε 97 σκάφη, αλιευτικά και αναψυχής.
Συγκεκριμένα τα έργα που θα γίνουν αφορούν στην:
Α) Ανακατασκευή της εξωτερικής θωράκισης του προσήνεμου μώλου και κατασκευή προφυλακτήριου τοιχίου.
Β) Επέκταση προσήνεμου μόλου
Γ) Επέκταση & ανακατασκευή υπήνεμου μόλου.
Δ) Κατασκευή «ξύλινης πασαρέλας» στην αμμώδη παραλία για την εξασφάλιση νέων θέσεων προσωρινής αγκυροβολίας σκαφών.
Ε) Κατασκευή κλίνης ανέλκυσης/καθέλκυσης μικρών σκαφών κοντά στη ρίζα του υπήνεμου
μόλου
ΣΤ) Λοιπές εργασίες δικτύων και εξοπλισμός (Υδροδότηση – ηλεκτροδότηση σκαφών
Εξοπλισμός πρόσδεσης σκαφών (κρίκοι δέστρες, κ.λπ.))
Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι η ένταξη του εν λόγω έργου είναι αποτέλεσμα των μελετών ωρίμανσης που έχει υλοποιήσει η ΠΕ Πρέβεζας.