Προσλήψεις 24 ατόμων στο δήμο Ιωαννιτών.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Ο Δήμος Ιωαννιτών ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εικοσιτεσσάρων (24) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών.