Σε επίπεδα-ρεκόρ η ανεργία των γιατρών.

Κοινοποίηση
  • 4
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    4
    Shares

Ενδεικτικό είναι ότι η ανεργία των γιατρών στην Ελλάδα έχει ανέλθει σε επίπεδα-ρεκόρ, καθώς το 28% των µελών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών είναι άνεργοι ή υποαπασχολούµενοι. Να σηµειωθεί ότι στη χώρα µας επισήµως υπάρχουν περίπου 70.000 γιατροί που εργάζονται είτε στον ιδιωτικό τοµέα της Υγείας είτε στον δηµόσιο.

Μόνο στην Αθήνα υπάρχουν περίπου 25.000 γιατροί, σύµφωνα και µε τα µέλη που έχουν καταγραφεί στον Ιατρικό Σύλλογο. Αξιοσηµείωτο είναι, επίσης, ότι στην αρχή της κρίσης οι γιατροί στα δηµόσια νοσοκοµεία ήταν περίπου 27.000, ενώ σήµερα υπολογίζεται ότι δεν ξεπερνούν τις 8.000. Ο περιορισµός του αριθµού των γιατρών στο ΕΣΥ οφείλεται στο γεγονός της απαγόρευσης των µόνιµων προσλήψεων στο ∆ηµόσιο που είχε επιβληθεί από τους τροϊκανούς και είχε φθάσει µάλιστα ακόµη και σε µία πρόσληψη ανά 10 αποχωρήσεις.