Διευκιρνήσεις για την Εξεταστέα ύλη της Υγιεινής των ΕΠΑΛ

Κοινοποίηση
  • 3
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    3
    Shares

ΘΕΜΑ:Διευκρινίσεις στη διδακτέα-εξεταστέα ύλη του πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος «Υγιεινή» της Γ ́τάξης Ημερήσιων και Δ ́τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.για το σχ.έτος 2018-2019.Σχετ.:Ηυπ ́αριθμ.Φ6/160663/Δ4/26-09-2018(ΦΕΚ4320/τ.Β ́/28-09-2018)υπουργική απόφαση Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής υπουργικής απόφασης,της με αριθμ.πρωτ.Φ6/27540/Δ4/21.02.2019εγκυκλίου και σε απάντηση ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και αφορούν στην ύλη του πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος «Υγιεινή» της Γ ́τάξης Ημερήσιων και της Δ ́τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.των ειδικοτήτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίαςγιατοσχολικόέτος2018-19,σας αποστέλλουμε διευκρινίσεις που αφορούν την ενότητα 5.4 Αποχέτευση – Απορρίμματα του κεφαλαίου 5 «ΥΓΙΕΙΝΗ» (σελ. 52966). Συγκεκριμένα,στη διδακτέα-εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται:α)στη σελίδα 73,η παράγραφος:«Τα υγρά απορρίμματα λέγονται λύματα και …Το νερό της βροχής και του χιονιού»,β)στησελίδα74,η παράγραφος:«Στερεά απορρίμματα είναι τα παραπροϊόντα…Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα».