ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Baristas στην ΑΡΤΑ

Για να αποκτήσετε διεθνές πτυχίο Barista μελετάτε αυτό το βιβλίο που περιέχει και ερωτήσεις για τις εξετάσεις.
Για να ξεχωρίσετε επαγγελματικά.

Θα το βρείτε στο ΚΔΒΜ2 Σύνολο-Λύτρα Παναγιώτη στην Άρτα.
Στηρίζεται σε μια ωραία εργασία και σε αναφορές ειδικών του είδους.
Στρ. Κατσιμήτρου 30- Τ.2681027030
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟ
ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΚΔΒΜ2 ΣΥΝΟΛΟ-ΑΡΤΑ